Zakat Simpanan

Zakat Simpanan Wajib Bayar Ke?

Mengapa Zakat Simpanan Ini Penting Mata wang sama ada berbentuk kertas, siling atau sebagainya setaraf dengan emas dan perak sebagai satu kuasa membeli. Nisab zakat wang simpanan adalah berdasarkan nilai semasa bagi nisab emas (85 gram) atau perak (595 gram). Sabda Rasulullah s.a.w: “Apabila kamu mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya […]

Zakat Simpanan Wajib Bayar Ke? Read More »