Search
Close this search box.

Polisi Pengembalian Dana untuk ezakat.org

1. Pengenalan

Ezakat.org komited untuk memastikan semua pembayaran zakat dikendalikan dengan telus dan bertanggungjawab. Polisi Pengembalian Zakat ini menjelaskan proses dan syarat untuk mendapatkan pengembalian zakat bagi pembayaran zakat yang dibuat melalui platform ezakat.org.

2. Kelayakan Pengembalian Zakat

Pengembalian zakat hanya akan dipertimbangkan dalam situasi berikut:

 • Kesalahan pembayaran: Jika anda telah membuat pembayaran zakat secara tidak sengaja, ke akaun yang salah, atau dengan jumlah yang salah.
 • Kegagalan sistem: Jika terdapat kegagalan sistem yang mengakibatkan pembayaran zakat anda tidak diproses dengan betul.

3. Proses Pengembalian Zakat

Untuk mendapatkan pengembalian dana, sila ikuti langkah-langkah berikut:

 1. Hubungi kami di [admin@ezakat.org] atau [6014-715 5221] dan maklumkan hasrat anda untuk mendapatkan pengembalian zakat.
 2. Berikan kami maklumat berikut:
  • Nama penuh anda
  • Alamat e-mel anda
  • Nombor telefon anda
  • Tarikh pembayaran
  • Jumlah pembayaran
  • Sebab pengembalian zakat
 3. Kami akan memproses permintaan anda dan menghantar e-mel pengesahan kepada anda.
 4. Sekiranya pengembalian zakat diluluskan, kami akan mengeluarkan bayaran balik kepada kaedah pembayaran asal anda dalam tempoh 7 hari perniagaan.

4. Pengecualian

Polisi Pengembalian Zakat ini tidak terpakai kepada:

 • Pembayaran zakat yang dibuat secara anonim
 • Pembayaran zakat yang dibuat melalui platform pihak ketiga
 • Pembayaran zakat yang telah digunakan untuk membiayai projek atau program yang telah selesai

5. Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Polisi Pengembalian Zakat ini, sila hubungi kami di [admin@ezakat.org] atau [6014-715 5221]