Search
Close this search box.

Polisi Privasi untuk ezakat.org

1. Pengenalan

Ezakat.org komited untuk melindungi privasi pengguna kami. Polisi Privasi ini menjelaskan bagaimana kami mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda semasa anda menggunakan laman web dan perkhidmatan kami.

2. Maklumat yang Kami Kumpul

Kami mengumpulkan pelbagai maklumat peribadi daripada anda, termasuk:

 • Maklumat hubungan: Nama, alamat e-mel, nombor telefon dan alamat surat menyurat anda.
 • Maklumat pembayaran: Maklumat kad kredit atau bank anda, jika anda membuat derma melalui laman web kami.
 • Maklumat demografi: Umur, jantina dan lokasi anda.
 • Maklumat penggunaan laman web: Alamat IP, jenis pelayar dan laman web rujukan anda.

Kami juga mengumpulkan maklumat bukan peribadi, seperti tabiat melayari dan minat anda. Maklumat ini dikumpulkan dan digunakan untuk meningkatkan laman web dan perkhidmatan kami.

3. Cara Kami Menggunakan Maklumat Anda

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk:

 • Memberi dan menambah baik laman web dan perkhidmatan kami.
 • Memproses derma dan transaksi lain.
 • Menghantar komunikasi pemasaran dan promosi kepada anda.
 • Menjawab pertanyaan dan permintaan anda.
 • Mencegah penipuan dan salah guna.

Kami juga mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk mematuhi undang-undang atau proses undang-undang.

4. Perkongsian Maklumat Anda

Kami tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga kecuali dalam keadaan terhad berikut:

 • Dengan persetujuan anda: Kami boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga jika anda bersetuju dengan perkongsian tersebut.
 • Dengan penyedia perkhidmatan: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang membantu kami menguruskan laman web dan perkhidmatan kami. Penyedia perkhidmatan ini hanya dibenarkan menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan memberi perkhidmatan kepada kami.
 • Mematuhi undang-undang: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga jika kami diwajibkan untuk berbuat demikian oleh undang-undang atau proses undang-undang.

5. Pilihan Anda

Anda boleh mengawal cara kami mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi anda dengan mengikuti langkah berikut:

 • Tetapan e-mel: Anda boleh berhenti melanggan komunikasi pemasaran dan promosi kami dengan mengklik pada pautan “henti melanggan” dalam mana-mana e-mel kami.
 • Kuki: Anda boleh melumpuhkan kuki dalam tetapan pelayar anda. Namun, melumpuhkan kuki mungkin menghalang anda daripada menggunakan beberapa ciri laman web kami.

6. Keselamatan Data

Kami mengambil langkah munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada capaian, penggunaan atau pendedahan tanpa kebenaran. Walau bagaimanapun, tiada kaedah penghantaran atau penyimpanan data yang 100% selamat.

7. Perubahan kepada Polisi Privasi Ini

Kami mungkin mengemas kini Polisi Privasi ini dari semasa ke semasa. Jika kami membuat sebarang perubahan material, kami akan memaklumkan anda melalui e-mel atau dengan menyiarkan notis pada laman web kami.

8. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Polisi Privasi ini, sila hubungi kami di [admin@ezakat.org]