Insentif Diskaun Yuran Bulanan (IDYB)

Pengenalan

Institusi Pendidikan Hira’ (IPH) menawarkan Insentif Diskaun Yuran Bulanan (IDYB) dengan menunaikan zakat melalui IPH. (IPH adalah Penolong Amil lantikan rasmi Lembaga Zakat Selangor).

Syarat Kelayakan

  1. Mempunyai anak yang bersekolah di bawah Institusi Pendidikan Hira’.
  2. Ibubapa/Penjaga membayar zakat (kecuali Zakat Fitrah) melalui IPH serendah RM100.00/per transaksi.
  3. Pembayaran zakat hendaklah di buat melalui portal https://ezakat.org/diskaunyuran

Kelebihan

  1. Menerima Insentif Diskaun Yuran Bulanan (IDYB) sebanyak 15% dari jumlah zakat yang di bayar.
  2. Membantu Ibubapa/Penjaga mengurangkan kos bayaran yuran pengajian.

Tempoh Diskaun

15 November 2023 – 30 Jun 2024

Contoh Pengiraan

Cara Menyertai

Ibubapa/Penjaga hanya perlu membayar zakat dan mengisi butiran yang diperlukan melalui portal https://ezakat.org/diskaunyuran

Soalan Lazim

Tidak dapat, tetapi Insentif Diskaun Yuran Diskaun (IDYB) tersebut akan dibawa pada sesi persekolahan tahun berikutnya.

Tuan/puan boleh menyemak diskaun yuran yang diterima di dalam resit pembayaran yuran melalui portal hira.edu.my (eYuran)

Insentif Diskaun Yuran Bulanan (IDYB) akan dipaparkan di dalam resit yuran pada bulan berikutnya dari bulan bayar zakat.

Contoh: Bayar zakat pada bulan Disember, diskaun yuran akan diberikan pada minggu kedua bulan Januari.

Ya, resit yang dikeluarkan oleh IPH adalah resit rasmi Lembaga Zakat Selangor.

Bagi pembayar cukai pendapatan, resit ini boleh dijadikan bukti bagi mendapatkan rebat cukai sehingga 100%.

IPH akan menerima pulangan semula wang zakat sebanyak 43.75% dari jumlah kutipan zakat daripada Lembaga Zakat Selangor. Wang zakat itu kemudian akan diagihkan kepada asnaf-asnaf yang layak menerima zakat dan juga digunakan untuk menampung kos operasi sekolah sebagai Asnaf Fisabilillah.

Setiap agihan wang zakat di buat, IPH akan memaklumkan kepada Lembaga Zakat Selangor dan diaudit.