Logo website 2

BAYAR ZAKAT ONLINE

MUDAH, PANTAS & DIYAKINI

Sekolah Rendah Islam Hira’ adalah penolong amil zakat bertauliah lantikan rasmi Lembaga Zakat Selangor.

Borang Zakat
MAKLUMAT PEMBAYAR
Nama diisi hendaklah mengikut Kad Pengenalan
Tanpa sempang. Cth: 930102102311 / 002879609H
Untuk penghantaran resit pembayaran dan bukti transaksi
Tanpa sempang. Cth: 0123456789

ALAMAT PEMBAYAR

BUTIRAN ZAKAT
RM
Jumlah minimum RM 10.00

Tekan butang di atas untuk pilih fail. Pilih fail berformat JPG, PNG, GIF, PDF atau DOC sahaja. Pastikan saiz fail tidak melebihi 20000 KB.

Bagi Pembayaran Secara Manual / Bank Transfer / CDM boleh bank in kepada: -

Nama Bank: Maybank Islamik Bank
Nama Akaun: Lembaga Zakat Selangor 
No. Akaun : 550511400466


LAFAZ ZAKAT
"Inilah wang sebanyak RM sebagai menunaikan yang wajib ke atas diri saya pada tahun kerana Allah Ta'ala"