Logo website 2

BAYAR ZAKAT ONLINE

MUDAH, PANTAS & DIYAKINI

Sekolah Rendah Islam Hira’ adalah penolong amil zakat bertauliah lantikan rasmi Lembaga Zakat Selangor.

Borang Zakat
MAKLUMAT PEMBAYAR
Nama diisi hendaklah mengikut Kad Pengenalan
Tanpa sempang "-". Cth: 930102102311 / 002879609H
Untuk penghantaran resit pembayaran dan bukti transaksi
Tanpa sempang. Cth: 0123456789

ALAMAT PEMBAYAR

BUTIRAN ZAKAT
RM

LAFAZ ZAKAT
"Inilah wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas diriku sebanyak RM pada tahun ini kerana Allah Ta'ala".

LAFAZ ZAKAT
"Inilah wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas diriku dan tanggungan sebanyak RM pada tahun ini kerana Allah Ta'ala".

LAFAZ ZAKAT
"Inilah wang bagi menggantikan beras fitrah yang wajib ke atas pihak yang saya wakili sebanyak RM pada tahun ini kerana Allah Ta'ala".

RM
Jumlah minimum RM 10.00

Tekan butang di atas untuk pilih fail. Pilih fail berformat JPG, PNG dan PDF sahaja. Pastikan saiz fail tidak melebihi 20000 KB.

Bagi Pembayaran Secara Manual / Bank Transfer / CDM boleh bank in kepada: -

Nama Bank: Maybank Islamik Bank
Nama Akaun: Lembaga Zakat Selangor 
No. Akaun : 550511400466


LAFAZ ZAKAT
"Inilah wang sebanyak RM sebagai menunaikan yang wajib ke atas diri saya pada tahun kerana Allah Ta'ala"